سیزده شیوه‌ی نگریستن به زاغچه
«معروف‌ترین شعرِ بازمانده از دوران کم دوامِ جنبشِ ایماژیستی آمریکا از «والاس استیونس» با ترجمه‌ی عباس صفاری.»