در ایران نویسندگی را شغل نمی‌دانند
با کاوه میرعباسی درباره‌ی کتاب‌‌نخوانی ما.