نهنگ سفید
پرونده‌ی دوشنبه برای رمان سالتو نوشته‌ی مهدی افروزمنش.