نوبل ادبیات به چه کسی می‌رسد؟
به روز معرفی برنده‌ی نوبل ادبیات نزدیک شده‌ایم و باز هم سایت‌های شرط‌بندی و پیش‌بینی دست به کار شده‌اند.