یارانه‌ی کتاب؛ خوب یا بد؟
گفته‌های برخی از نویسندگان، شاعران و مترجمان درباره‌ی اختصاص یارانه و طرح‌های دولتی خرید کتاب.