آداب گم‌شدن
یادداشت مهدی یزدانی‌خرم درباره‌ی جهان داستانی یعقوب یادعلی.