زمان اهدای نوبل ادبیات ۲۰۱۷
در حالی که روز اعلام نام برنده‌ی نوبل ادبیات پنج‌شنبه است، باید ۱۳ مهر یا ۲۰ مهر روز اهدای این جایزه باشد.