توفان ایرما خانه‌ی همینگوی را تخریب می‌کند؟
کارکنان خانه‌ی همینگوی در فلوریدا هم‌پیمان شده‌اند تا در برابر توفان ایرما که در امتداد سواحل فلوریدا به زودی جریان می‌یابد، از خانه‌ی این نویسنده‌ی مشهور مراقبت کنند.