جلال آل‌احمد و چاقوکش‌هایش در مدرسه‌ی «شاهپور»!
هیچ می‌دانستید از ساختمان باغ موزه‌ی سینما که این روزها استفاده می‌کنید، روزگاری جلال آل‌احمد، شاگردان معروفش را تربیت می‌کرد.