جایزه‌ی جلال ‌آل‌احمد
فراخوان دهمین دوره برای ارسال آثار نویسندگان، پژوهشگران، پدیدآورندگان و ناشران در گروه‌های چهارگانه.