دو شیلینگ برای آقای جیمز جویس
درباره‌ی برگزیده‌ای از نامه‌های ازرا پاوند به جیمز جویس.