گزارش ناتمام یک مرگ
ارزیابی عملکرد روزنامه‌ها در شفاف‌سازی مرگ عباس کیارستمی.