رمان‌‌های پرطرفدار ایرانی و خارجی
استقبال گسترده از داستان ایرانی در طرح تابستانه‌ی کتاب.