پاره‌ی بیست‌و‌دو از بخش دو «لولیتا» نوشته‌ی ناباکوف منتشر شد
«این پاره آخرین پاره از «لولیتا» است که در «دوشنبه» منتشر می‌شود + به همراه توضیحاتِ مترجمِ «لولیتا» درباره‌ی چگونگیِ انتشارِ نسخه‌ی چاپی اثر.»