عشق نهان است، در میان یک تماس تلفن!
«شعری از «پییرو بی‌گنجاری» به ترجمه‌ی بهاره نیک فرجام را با هم در شبگار می‌خوانیم.»