داستانی از ماهنامه‌ی داستان
«داستانِ «جلال‌الدین افضل اصفهانی» از سلمان باهنر.»