داستان گویایِ «نامه به خدا»
«داستانی از «گرگوریو لوپز‌ای فوئنتس» نویسنده، شاعر و روزنامه‌نگار مکزیکی در قصه‌های ما.»