بعضی از دوستانم می‌گویند فقط بنویس!
گفت‌وگو با محمود حسینی‌زاد به بهانه‌ی انتشار کتاب «بیست زخم کاری».