ربات تلگرام واژه‌یاب
توضیح فرهنگستان زبان و ادب فارسی درباره‌ی خبر راه‌اندازی رباتی در پیام‌رسان تلگرام.