کشتن مرگ مولف
درباره‌ی مجموعه داستان «خاطره‌‌ای فراموش‌شده از فردا»ی مدیا کاشیگر.