چخوف، شجریان،‌ و تولستوی در یک میوه‌فروشی عجیب
گزارشی از همنشینی موز و کتاب و هندوانه.