داستان کوتاه نوع جدی‌تر ادبیات است
مهدی یزدانی‌خرم: داستان کوتاه در ایران قصه‌ی عجیب و غریبی دارد و شاید بتوان گفت که یکی از انواع بومی‌شده ادبیات در ایران است.