آیا اینترنت باعث مرگ «متن» خواهد شد؟
مقاله‌ای که مدیا کاشیگر ۱۵ سال پیش منتشر کرد.