نیازی به سانسور نیست!
«گفت‌وگو با یونس تراکمه و حسین سناپور درباره‌ی وضعیتِ «سانسور» و بحث‌های مطرح‌شده درباره‌ی نامه ۲۱۴ نویسنده.»