داستانی از ادگار آلن پو
«داستانِ «لیجیا» زنی که از زبانِ مردی روایت می‌شود که تلاش می‌کند اولین ملاقات خود با لیجیا را به خاطر بیاورد.»