به بلندای خودت، یک سال نزدیک‌تر شدی
«شعرِ «حالا» از حسین سناپور.»