شعرهای عشق، گاف، و ابرهای سیاه
«شعرهایی از سسیل لوید، سی. کی. ویلیامز، و ویدیا با ترجمه‌ی آزیتا قهرمان، علی رضا آبیز، و عباس صفاری.»