هزار سال تنهایی
درباره‌ی مجموعه داستان «سیاهی چسبناک شب» نوشته‌ی محمود حسینی‌زاد.