سرنوشت داستان‌نویسان ما
درباره‌ی انجمن صنفی داستان‌نویسان.