رقیب هیچ جایزه‌ی دیگری نیستیم!
واکنش کامران محمدی به حواشی جایزه‌ی احمد محمود.