رونمایی از آثار محمود استادمحمد
رونمایی از «تیغ و برنا» در نشر چشمه.