نیما یوشیج: او ولیعهد من است
سیری در زندگی پر فراز و فرود شاعر مجموعه شعرهای جرقه، آتشکده‌ی خاموش و پاریسی‌ها.