«رولینگ» رمان جدیدش را روی لباس نوشته!
رولینگ فاش کرد دست‌نوشته‌ی رمانش در حال حاضر در کمد لباس‌هایش آویزان است.