انجمن صنفی داستان‌نویسان هیئت مدیره‌ی خود را شناخت
کپی‌رایت و برداشتن ممیزی پیش‌ازنشر از مطالبات انجمن است.