کیارستمی؛ نابغه‌ای که از نو باید شناخت
گفت‌و‌گوی احمد طالبی‌نژاد و سیف‌اله صمدیان به مناسبت نخستین سالروز درگذشت کارگردان شهیر ایران.