باید از«گذشته‌ی شرقی» عبور کنیم
گفت‌وگوی اختصاصی مریوان حلبچه‌ای با بختیار علی از تولد تا نویسنده‌شدن و نگاهی به آثار و ادبیات در شرق و به‌ویژه کردستان عراق.