رمزگشایی از جهان پر راز فیلمساز اسطوره‌پرداز
گزارشی از همایش بررسی آثار بهرام بیضایی در دانشگاه «سنت اندروز» اسکاتلند.