از داستان‌های نیویورکر
«داستان گویای «پارانویا» از «شرلی جکسون» در قصه‌های ما.»