ترجمه‌ی پاره‌ی بیست‌و‌یک از بخش دو «لولیتا» نوشته‌ی ناباکوف منتشر شد
«یک روز همه‌ی مجله‌های لولیتا را از توی ماشین جمع کردم و دور ریختم. می‌دانی که چه نوع مجله‌هایی را می‌گویم؟»