مسابقه‌ی داستانی نبشت
مهلت ارسال داستان برای جایزه‌ی ادبی نبشت تا سی‌ام مهر ۱۳۹۶.