رونویسی از ترجمه‌های قبلی!
پیمان خاکسار: برخی از مترجمان حتی حوصله ندارند نثر ترجمه‌ی قبلی کتاب را تغییر دهند و کلمه به کلمه رونویسی می‌کنند.