آقای کیارستمی تولدتان مبارک!
یک سال از تیر ماهی می‌گذرد که در اولین روزش‌اش تولد کیارستمی گرامی داشته شد و سیزده روز بعد این کارگردان از دنیا رفت.