غلط‌های تایپی هولناک تاریخ نشر
۲۰ سال پیش وقتی اولین رمان از مجموعه هفت‌جلدی «هری ‌پاتر» روانه‌ی بازار شد، روی جلد، نام «‌جی.کی. رولینگ» به اشتباه «‌جی.ای. رولینگ» خورد!