من میرزابنویس شخصیت‌های گوناگون بودم!
گفت‌وگو با محمد قاسم‌زاده برنده‌ی جایزه‌ی مهرگان ادب.