نویسنده‌ای که می‌خواست صادق هدایت شود
درباره‌ی رمان «همزاد» نوشته‌ی قاسم شکری.