شما چقدر کتاب می‌خوانید؟
«کمپین کتابخانه‌ی خوب» در فضای مجازی راه‌اندازی شده.