برکه‌ای که زنان را غرق می‌کند
روایت علی قانع از ترجمه‌ی دومین رمان نویسنده‌ی «دختری در قطار».