هرگز نمی‌توانم خودم را به سرقت ادبی متقاعد کنم
گفت‌وگوی استیون مارکوس خبرنگار پاریس‌ریویو با نورمن میلر در سال ۱۹۶۳.