چرا این‌ها را نمی‌نویسد؟
کتاب «نامه به سیمین» از ابراهیم گلستان پس از سال‌ها دوباره منتشر شد.