رمان زنده است
گفت‌وگو با علی‌اصغر حداد به مناسبت انتشار «مرده‌ها جوان می‌مانند» نوشته‌ی آنا زگرس.